No 1.jūlija Jūrmalā siltumenerģijas tarifs pieaugs par 6,7%

Š.g. 1.jūlijā spēkā stāsies jauns SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to Jūrmalā siltumenerģijas tarifs būs 87,11 EUR/MWh jeb par 6,7% augstāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

No 2022.gada 1.maija SIA “Jūrmalas siltums” piemēro pašas noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu 81,64 EUR/MWh. Šāda veida tarifu komersants iesniedz SPRK izvērtēšanai, ja mainās iepirktās siltumenerģijas izmaksas un/vai kurināmā cena līdz ar jaunu kurināmā līguma noslēgšanu.

Apstiprinātais tarifs ir SIA “Jūrmalas siltums” pilnais tarifu projekts, ko izvērtēšanai komersanti iesniedz, ja ir būtiskas piegādātā siltuma apjoma vai ar pakalpojuma nodrošināšanu saistītas izmaksu izmaiņas. SIA “Jūrmalas siltums” nedaudz vairāk par pusi no lietotājiem nodotā siltuma ražo, izmantojot šķeldu, bet pārējo – dabasgāzi. Papildus kurināmā cenu izmaiņām, nosakot gala tarifu, tika ņemts vērā gan lietotājiem nodotā apjoma, gan siltuma zudumu samazinājums, gan arī izmaksu izmaiņas vairākās citās izmaksu pozīcijās, tostarp izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar jaunu pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, komersantam būtiski pieaugušas mainīgās izmaksas, kas lielākoties ir kurināmā cenas izmaiņu dēļ. Vairākas izmaksas komersantam arī samazinājās, piemēram, iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas, darba samaksa un peļņa. Tomēr, lai arī daļa izmaksu samazinājās, kopējās SIA “Jūrmalas siltums” izmaksas pieaugušas vairāk nekā 1 milj. EUR apmērā.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Jūrmalas siltums” iesniedza SPRK 2021. gada 15. oktobrī. SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Ņemot vērā, ka līdz ar š.g. 1.maiju beidzies valsts noteiktais atbalsts siltumapgādes maksājumiem mājsaimniecībām, SPRK aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt sev piemērotāko risinājumu pakalpojuma saņemšanai. SPRK atgādina, ka lietotājiem ir iespēja atteikties no pakalpojumiem, piemēram, siltumapgādes vai karstā ūdens nodrošināšanas arī īstermiņā. Proti, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem sadarbībā ar apsaimniekotāju ir iespēja koriģēt pakalpojuma patēriņu, tādējādi par pakalpojumu maksājot kopumā mazāk. Plašāk lasīt SPRK tīmekļvietnē publicētajā ziņā.

Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK šobrīd (uz 16.06.22.) izskatīšanā ir 20 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas jūnija apskatā vai arī SPRK siltumenerģijas tarifu kartē. SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro