Norisinājies Latgales reģiona eksporta forums

Eksperti: eksporta potenciāla izaugsme ir atkarīga no eksportējošo uzņēmumu spējām atrast produkcijas realizāciju kanālus un no atbalsta institūciju kapacitātes piedāvāt uzņēmējiem mērķtiecīgus atbalsts instrumentus

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Rēzeknes novada domi un biedrību “Latvijas Formula 2050” 16.septembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS rīkoja Latgales reģiona eksporta forumu.

Forumā politikas veidotāji, biznesa, ekonomikas un finanšu eksperti, pašvaldību pārstāvji noteica un analizēja būtiskākos faktorus, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, īpašu uzmanību pievēršot rīcības politikas un atbalsta instrumentu efektivitātei uzņēmumu eksportspējas sekmēšanā.

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs norādīja “Latgales reģiona eksporta potenciāla izaugsme ir atkarīga gan no pašu eksportējošo uzņēmumu spējām veiksmīgi atrast produkcijas realizāciju kanālus, gan arī no valsts atbalsta institūciju spējām laicīgi piedāvāt uzņēmējiem mērķtiecīgus un pareizus atbalsta instrumentus. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir gatava atbalstīt un piedāvāt eksportējošiem uzņēmumiem, kas plāno paplašināt savas ražošanas jaudas valsts garantētas nodokļu atlaides”.

Savukārt Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks atzina “Viens no izvirzītajiem četriem nacionālās stratēģiskās attīstības mērķiem ir sociālā uzticēšanās. Latvijā sociālā uzticēšanās. Latvijā ilgstoši ir bijusi ārkārtīgi zema, un tas lielā mērā ietekmē mūsu iespējas attīstīt biznesu, izglītoties, veidot sadarbības tīklus. Starp ilgtspējas sociālajiem, vides un ekonomikas faktoriem tieši sociālās uzticēšanās deficīts ir ļoti izšķirošs. Ir grūti atrast zāles, un to nevar izmainīt vienā dienā. Bet tam ir jāvelta milzīga uzmanība, un pie tā ikdienā ir jāstrādā. Šodien diskutējam par eksportu, konkurētspēju – to visu veido cilvēku sociālās un ekonomiskās attiecības, kam pamatā ir savstarpējā uzticēšanās. Uzticēšanās ir svarīgs konkurētspējas faktors.”

Foruma ievaduzrunās, plenārsēdē un ekspertu diskusijās prezentācijās savu viedokli par forumā apspriežamo tematu izteica Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Rožkalns, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, Banku augstskolas Padomes loceklis, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis Andris Nātriņš, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Kaspars Abiks, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis Uldis Biķis, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs, Eiropas padomes viceprezidents Roberts Zīle, VAS “Latvijas valsts meži” padomes priekšsēdētājs, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes loceklis Edmunds Beļskis, Swedbank pārstāvis Jānis Zaļums, ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka, biedrības “Latgales ražojošie zemnieki” valdes loceklis, zemnieku saimniecības “Kotiņi” īpašnieks Aldis Ločmelis.

Interesentiem foruma norises ieraksts ir pieejams: https://youtu.be/UGD7TmhtvHE

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro