Ražotāju cenu līmenis gada laikā palielinājās par 25,6 %

2022. gada februārī, salīdzinot ar 2021. gada februāri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 25,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 33,2 %, eksportētajai produkcijai – par 19,0 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas pieauga par 23,2 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 15,5 %.

Ražotāju cenu līmeni visvairāk ietekmēja cenu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā; koksnes, koka un korķa izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā; pārtikas produktu ražošanā, kā arī atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē.

Ražotāju cenu pārmaiņas
(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Skatīt OSP datubāzē: RCI020m

2022. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā nemainījās. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,2 %, savukārt eksportētajai produkcijai palielinājās par 0,2 %. Eksportam uz eirozonas valstīm ražotāju cenu līmenis palielinājās par 0,8 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm samazinājās par 0,3 %.

Paaugstinoša ietekme bija cenu pieaugumam pārtikas produktu ražošanā; poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā. Pazeminoša ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijas tirdzniecībā un ražošanā, kā arī gāzes apgādē.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2022. gada februārī
(procentos)

SvariCenu pārmaiņas 2022. gada februārī, salīdzinot ar
2022. gada janvāri2021. gada februāri
Visa rūpniecības produkcija100,00,025,6
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde2,30,215,9
Apstrādes rūpniecība76,50,719,2
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana17,9-3,260,1
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija3,30,829,4
Vietējā tirgū realizētā produkcija100,0-0,233,2
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde1,90,411,9
Apstrādes rūpniecība53,81,820,5
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana37,7-3,260,3
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija6,60,821,6
Eksportētā produkcija100,00,219,0
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde2,70,118,1
Apstrādes rūpniecība96,90,218,5
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana0,1.12
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija0,31,581,3

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2022. gada martā tiks publicēta 25. aprīlī.

METODOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz ap 600 uzņēmumu. Ražotāju cenu indeksa rūpniecībā aprēķinos papildus izmanto arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātos tarifus atsevišķiem pakalpojumiem un uzņēmumiem. Indeksa aprēķinos tiek izmantotas ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro