Robotika, kiberdrošība, biotehnoloģijas: nozares, kurās ieguldīt tuvākajā nākotnē

Investīciju vide un globālā finanšu tirgus kapitāla plūsmas dzīvo roku rokā ar izmaiņām pasaulē, tāpēc ik gadu ir vērts aplūkot, kā mainījušās ieguldījumu tendences un kuras nozares kļuvušas pievilcīgākas investīciju veikšanai. Tā kā joprojām turpinās strauja tehnoloģiju attīstība un klimata mērķu sasniegšana kļūst arvien aktuālāka, investīcijas mākslīgā intelekta, zaļās enerģijas, kiberdrošības, viedo pilsētu un biotehnoloģiju attīstībā uzskata par ļoti perspektīvām.

“Ir daudz dažādu ieguldījumu veidu, kurus izmantot, lai nauda bankas kontā inflācijas ietekmē nezaudētu vērtību, bet potenciāli pelnītu. Var investēt noteiktos vērtspapīros vai uzņēmumos, kas vēsturiski uzrādījuši augstus rezultātus, bet var veikt arī tematiskos ieguldījumos, proti, meklēt un investēt nozarēs ar augstu attīstības potenciālu nākotnē. Investori un eksperti regulāri seko līdzi šādām perspektīvām nozarēm un uzņēmumiem ar augstu izaugsmes potenciālu nākotnē. Bet jāņem vērā, ka investēšana ir ilgtermiņa process – peļņa nenāks uzreiz, un ir prātīgi diversificēt savus ieguldījumus,” atgādina Jānis Bebris, Luminor Uzkrājumu un ieguldījumu produktu vadītājs.

Robotika un mākslīgais intelekts

Jau iepriekšējos gados šīs nozares ir ļoti strauji attīstījušās, taču tās nebūt nav sasniegušas visu savu attīstības potenciālu. Saskaņā ar Statista datiem 2015. gadā mākslīgā intelekta attīstībā ieguldīti 10,3 miljardi ASV dolāru, bet 2025. gadā tie varētu būt jau 158,4 miljardi ASV dolāru. Lai celtu produktivitāti, cīnītos ar darbaspēka trūkumu, palielinātu klientu apmierinātību un samazinātu uzņēmuma izmaksas, procesu automatizācija un robotika kļūst arvien aktuālāka daudzās industrijās, tāpēc izpēte un jaunu produktu ieviešana notiks arī nākotnē. Šī iemesla dēļ investīcijas daudzsološos jaunuzņēmumos vai biznesos ar spēcīgu izaugsmes potenciālu, kas šādus risinājumu izstrādā, nākotnē var nest ievērojamu peļņu.

Kiberdrošība

Palielinoties tehnoloģiju pielietojumam gan sadzīvē, gan darba vidē un attīstoties lietu internetam, dabiski rodas nepieciešamība pēc dažādiem drošības risinājumiem. Tāpat arī valstu valdības visur pasaulē ievieš arvien striktākus noteikumus sensitīvu un privātu datu aizsardzībai. Tā kā noziedzīgā pasaule nesnauž un tehnoloģisko risinājumu apjoms mūsu ikdienā arvien pieaug, ir jārod jauni veidi, kā aizsargāties pret nelikumīgu piekļuvi informācijai un uzlabot tehnoloģisko drošību. Tāpēc šai nozarei ir izaugsmes potenciāls, kas efektīvākajiem un veiksmīgākajiem nozares uzņēmumiem nākotnē var pavērt būtiskas izaugsmes iespējas.

Tīrās un zaļās enerģijas infrastruktūra

Lai sasniegtu izvirzītos klimata mērķus un samazinātu vides piesārņojumu, zaļās enerģijas infrastruktūrā šobrīd tiek investēti milzīgi finanšu resursi un tās attīstība ir ļoti strauja. Ieguldot atjaunojamos enerģijas avotos, piemēram, saules, vēja, ūdens un ģeotermālajā enerģijā, investori atbalstīs pāreju uz ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku enerģijas sistēmu. Investīcijas atjaunojamās enerģijas projektos veicinās inovācijas un ekonomisko attīstību reģionos ar bagātiem atjaunojamiem resursiem, un nenoliedzami šādas investīcijas var būt ļoti perspektīvas.

Biotehnoloģijas un digitālā veselība

Biotehnoloģiju un digitālās veselības nozares šobrīd aktīvi meklē jaunus risinājumus, lai uzlabotu slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, pacientu aprūpi un samazinātu veselības aprūpes izmaksas. Šo nozaru tirgus izaugsmes potenciālu veicina gan tehnoloģiju attīstība, gan augošais pieprasījums pēc personalizētas medicīnas, kas balstīta uz specifiskiem pacienta datiem un varētu palielināt izveseļošanās ātrumu un efektivitāti. Arī zemie dzimstības rādītāji un iedzīvotāju novecošanās daudzās attīstītajās pasaules valstīs rada pieprasījumu pēc dažādiem veselības sistēmas uzlabojumiem, kas šīs jomas padara par pateicīgām investīciju veikšanai.

Viedās pilsētas

Lai arī pandēmija ieviesa dažas korekcijas Latvijas iedzīvotāju vēlmē pārcelties ārpus pilsētām, tomēr kopumā pasaulē iedzīvotāju skaits pilsētās turpina palielināties. Tāpēc aktīvi tiek meklēti risinājumi, kā dzīvi pilsētā padarīt ilgtspējīgāku. Šobrīd lieli resursi tiek novirzīti, lai pilsētas padarītu viedākas un videi draudzīgākas, piemēram, uzlabotu satiksmi, atkritumu šķirošanu un pārstrādi, gaisa kvalitāti, kā arī samazinātu enerģijas patēriņu. Agrīnas investīcijas nozarēs, kas nodarbojas ar šādu ideju realizēšanu, ilgtermiņā var sniegt būtisku atdevi, jo paredzams, ka pieprasījums pēc šādiem risinājumiem pieaugs. Daudzas valdības un pašvaldības visā pasaulē jau šobrīd aktīvi veicina viedo pilsētu attīstību, piedāvājot dažādas finansēšanas programmas, kas nozarei paver labas attīstības iespējas.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro