SDTIC: Reklāmu testi kļūst arvien pieprasītāki

Neviens uzņēmējs neapšaubīs viedokli, ka reklāmai jābūt efektīvai, ja viņi vēlas pārliecināt cilvēkus patērēt noteiktu preci, pakalpojumu. Efektīva reklāma veicina preču tirgus attīstību, ka rezultātā tiek iegūta lielāka peļņa pēc produkta reklamēšanas. Taču kā zināt, vai ieguldījumi reklāmā atmaksājas un vai reklāma sasniedz vēlamo mērķauditoriju?

Reklāmu testi ir svarīgi esošo reklāmu izvērtēšanā un jaunu reklāmu veidošanā. Reklāmu testos tiek noskaidrots vēlamās grupas attieksme un reakcija pret esošu vai jaunu reklāmu. Tieši šī iemesla dēļ arvien vairāk uzņēmumu izvēlas veikt reklāmu testus un efektivitātes mērījumus.

Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrā (SDTIC) norāda – reklāmu testi ir svarīgi esošo reklāmu izvērtēšanā un jaunu reklāmu veidošanā. Reklāmu testos tiek noskaidrots vēlamās grupas attieksme un reakcija pret esošu vai jaunu reklāmu.

Ar reklāmu testu palīdzību iespējams noskaidrot:

• reklāmas atpazīstamību – vai, kur un cik bieži tā tiek pamanīta;
• reklāmas pievilcību – vai to ir patīkami skatīties;
• kādas emocijas reklāma rada;
• reklāmas efektivitāti – vai reklāma mudina patērētāju iegādāties preci.

Uzņēmumi, kas veikuši reklāmas testus, atzīst, ka tie palīdz pieņemt stratēģiski pareizus lēmumus un veicināt patērētāju interesi par produktiem.

Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrs ir inovatīva pētījumu aģentūra, kas orientējas uz regulāru sabiedrības viedokļu un sabiedriskās domas apzināšanu un dažādu tirgus sektoru izpēti.

SDTIC ir pieredze vairākos pētījumu veidos, tai skaitā uzņēmuma izvērtēšanā, zīmolu novērtēšanā, darbinieku apmierinātības pētījumos, klientu apmierinātības pētījumos, patērētāju analīzē u.c.

Plašāka informācija par SDTIC pakalpojumiem un pieteikuma forma šeit: http://pieteikums.lv/tirgusizpete vai rakstot uz info@petijumi.lv

Komentāri