Tiesa turpina skatīt Lemberga lietu

Šodien, 2. martā, Rīgas apgabaltiesa apelācijas kārtībā turpinās iztiesāt Aivara Lemberga, Anrija Lemberga un Anša Sormuļa krimināllietu. Šodien tiesu debatēs turpinās Aivara Lemberga aizstāvji.

Ar Rīgas apgabaltiesas 2021. gada 22. februāra spriedumu Aivars Lembergs tika attaisnots 21 apsūdzībā par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pilnvaru realizāciju interešu konflikta situācijās (korupciju). Tiesa nepiekrita apsūdzības uzturētājiem un atzina Aivaru Lembergu par nevainīgu viņam celtajās apsūdzībās.

Pašreiz Rīgas apgabaltiesā apelācijas kārtībā tiek skatītas apsūdzēto un viņu aizstāvju apelācijas sūdzības un prokurora protests. Aizstāvība iesniegusi apelācijas sūdzības, kurās nepiekrīt pirmās instances tiesas spriedumam jautājumos par it kā deviņdesmito gadu pirmajā pusē notikušajām kapitāla daļu izspiešanām no tādām personām kā Ainārs Gulbis, Jūlijs Krūmiņš, komercbankas “Banka Baltija” un citām personām, kā arī to vēlākai legalizēšanai laika posmā no 1995.gada, kad nekādi likumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu Latvijas Republikā vēl nemaz nebija pieņemti, līdz pat 2006.gadam. Tāpat apelācijas instancē tiek skatītas apsūdzības par to, ka Aivars Lembergs nebija savās valsts amatpersonas deklarācijās norādījis tādus īpašumus, kuri viņam nemaz nepieder. Lai arī šis apsūdzības ir acīmredzamā pretrunā ar likuma normām un jaunāko Senāta judikatūru, prokurori nepilda likumā noteikto pienākumu atteikties no nepamatotu apsūdzību uzturēšanas.

Apelācijas sūdzības iesniegtas arī par pirmās instances tiesā pieļautajiem cilvēktiesību – tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumiem. Kriminālprocess pret Aivaru Lembergu ilgst jau no 1999.gada, t.i., vairāk kā 20 gadus.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro