Valsts kontrole veiks finanšu revīziju Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā

Ņemot vērā identificētos riskus saistībā ar Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības spēju izpildīt uzņemtās saistības un risināt radušās finanšu problēmas, Valsts kontrole Saimnieciskā gada pārskata (SGP) revīzijas apjomā ir iekļāvusi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību ar mērķi vērtēt pašvaldības budžeta vadības atbilstību tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai praksei un uzņemto saistību pilnīgumu.

Valsts kontrole par minēto jautājumu sagatavos starpziņojumu SGP revīzijas ietvaros līdz šī gada beigām, vienlaikus paturot iespēju revīzijas laikā nodalīt jautājumu atsevišķā revīzijā. Tāpat Valsts kontrole par būtiskiem faktiem vai iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem, ja tādi tiks konstatēti revīzijas laikā, nekavējoties informēs atbildīgās iestādes.

Lai sekmētu revīzijas norisi un veicinātu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības finansiālās situācijas izvērtējumu, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Finanšu ministrijas (FM) kompetenci pašvaldību pārraudzībā, Valsts kontrole aicinājusi ministrijas līdz 2023. gada 5. septembrim sniegt to rīcībā esošo informāciju un nepieciešamības gadījumā tikties ar Valsts kontroles revidentiem, lai detalizēti pārrunātu identificētās finanšu problēmas.

Atbilstoši Valsts kontroles likumam Valsts kontrole nodod atklātībai informāciju par revīziju pēc tās pabeigšanas. Līdz tam visai informācijai saistībā ar minēto revīziju ir ierobežotas pieejamības statuss.

Atgādinām, ka š.g. 14. augustā pēc Valsts kontroles aicinājuma notika tikšanās ar FM un VARAM pārstāvjiem, lai iepazītos ar detalizētāku informāciju un izvērtētu iespējamo racionālāko veidu turpmākai rīcībai.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro