VARAM atbalsta akciju “Zemes stunda” un aicina tajā iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju!

Rīgā, 2019. gada 29. martā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) “Zemes stundas” laikā – 30.martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 – izslēgs apgaismojumu un elektroniskās iekārtas VARAM galvenajā ēkā Peldu ielā 25. VARAM tādējādi atbalsta vispasaules akciju un aicina arī Latvijas sabiedrību pievērst uzmanību klimata pārmaiņām un resursu efektīvai izmantošanai!

Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides akcija ar mērķi pievērst plašākas sabiedrības uzmanību vides problēmām un aicināt pārdomāt savas ikdienas izvēles, kas ietekmē vidi. Šogad Zemes stundas organizatori – Pasaules Dabas fonds – īpašu uzmanību pievērš dabas daudzveidībai, kas samazinās klimata pārmaiņu un cilvēka radīto seku dēļ.

Ministrs Juris Pūce: “Klimata pārmaiņas vienlaikus ir gan izaicinājums, gan iespēja. Klimata pārmaiņu ierobežošana nav vienkārša un prasa paradumu maiņu, taču, vienlaikus, tā paver arī iespējas labākai, ilgstpējīgākai attīstībai. Turklāt tā ir kritiska arī vietējo sugu aizsardzībai, dabas daudzveidības saglabāšanai. Katrai rīcībai ir nozīme!”

Latvijā 1960. – 2010. gadā vidējā gaisa temperatūra paaugstinājās par 0,7°C, viskrasāk palielinoties vidējās gaisa temperatūras gada minimālajai vērtībai – par vidēji 1,7°C. 2018.gads bija trešais siltākais novērojumu vēsturē (vidējā gaisa temperatūra bija +7,6°C, proti, par 1,9°C vairāk nekā 1961. – 1990.gada periodā). Prognozēts, ka gada vidējā gaisa temperatūra līdz gadsimta beigām Latvijā palielināsies par vidēji 3,5°C–5,5°C. Sīkāka informācija par klimata pārmaiņām Latvijā pieejama: http://www2.meteo.lv/klimatariks/. Klimata pārmaiņu ietekmē Latvijā mainās sezonas un veģetācijas periods, ienāk jaunas sugas un vietējās izzūd, pastiprināti vairojas kaitēkļi un patogēni, koku slimības, biežāk novērojami nokrišņu izraisīti plūdi un vējuzplūdi, mazinās sasalums, palielinās elpošanas slimību izplatība u.c.

Klimata pārmaiņu ietekme uz cilvēku veidotām struktūrām ir pamanāmāka, nekā ietekme uz dabas daudzveidību, kur izmaiņas nereti notiek tik nemanāmi, ka cilvēki tās pamana, kad ir jau par vēlu. Klimata pārmaiņu rezultātā vietējās sugas var mainīt savu izplatības areālu, kas ir dabisks sugu pielāgošanās mehānisms. Bet klimata pārmaiņu straujuma dēl sugām var nepietikt laika, lai pielāgotos līdz ar to Latvijā var ienākt un nostabilizēties jaunas sugas, tai skaitā arī invazīvas, kurām Latvijas vidē nav dabisko ienaidnieku un kuras nereti ir daudz agresīvākas par vietējām sugām.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro