VARAM uzsāk konsultācijas par valstspilsētu apvienošanu ar piegulošajiem novadiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsāk konsultācijas ar Jelgavas, Rēzeknes, Daugavpils, Liepājas un Ventspils valstspilsētu un tām piegulošo novadu domju deputātiem par iespējamo pašvaldību apvienošanu, lai sagatavotu priekšlikumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam. Pirmās konsultācijas notika jau šodien –  9.septembrī ar Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada domes deputātiem, bet 13. septembrī plānotas ar Kurzemes un Latgales pašvaldībām.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (A/P!): Sadrumstalota teritorijas pārvaldība kavē produktivitāti un samazina iespējas efektīvai pašvaldību darbībai. Neapvienojoties tiek turpināta savstarpēji konkurējošu pakalpojumu veidošana par publiskajiem līdzekļiem, kā arī nelietderīgi dublēts iestāžu un publiskās infrastruktūras tīkls. Apvienojot valstspilsētas ar tām pieguļošajiem novadiem, tiktu veicināta teritoriju attīstība, veidojot vienotu racionālu tīklu izglītības, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem, ceļu un sabiedriskā transporta infrastruktūrai un citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

VARAM ir piedāvājusi Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai atgriezties pie ministrijas sākotnējā reformas piedāvājuma un apvienot Jelgavas valstspilsētu ar Jelgavas novadu, Daugavpils valstspilsētu ar Augšdaugavas novadu, Rēzeknes valstspilsētu ar Rēzeknes novadu, Liepājas valstspilsētu ar Dienvidkurzemes novadu un Ventspils valstspilsētu ar Ventspils novadu. Tādējādi tiktu nodrošināts, ka šajos novados atbilstoši reformas izvirzītajiem kritērijiem ir attīstības centrs. VARAM piedāvā šo pieeju attiecināt ne tikai uz Jelgavas un Augšdaugavas novadiem, par kuriem pēc Satversmes tiesas sprieduma par Ozolnieku un Ilūkstes novadiem Saeimai ir jārod jauns risinājums, bet arī uz citiem līdzīgajiem gadījumiem, tādējādi nodrošinot vienotu pieeju visā valsts teritorijā.

Par ierosinātajām izmaiņām VARAM atbilstoši teritoriālo reformu virzības pamatprincipiem apspriedīsies ar attiecīgo novadu domju deputātiem, lai varētu sagatavot priekšlikumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam un nodrošināt tā atbilstību Satversmei. 

Pašlaik iepriekš nosauktajām pašvaldībām ir jau noteikts pienākums savstarpēji sadarboties tādās jomās kā teritorijas attīstības plānošana, civilā aizsardzība, izglītība un atkritumu apsaimniekošana.

Atgādinām, ka Satversmes tiesa atzina, ka Ozolnieku novada un Ilūkstes novada apvienošana ar Jelgavas novadu un Daugavpils novadu neatbilst Satversmei un šīs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma normas nebūs spēkā no 2022. gada 1.janvāra, līdz ar to Saeimai vēl šogad jārod risinājums attiecībā uz šiem novadiem.

Komentāri