Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā samazinājās par 0,7 %

2020. gada oktobrī, salīdzinot ar 2019. gada oktobri, vidējais patēriņa cenu līmenis* samazinājās par 0,7 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 1,6 %, bet pakalpojumiem palielinājās par 1,5 %.

Patēriņa cenu pārmaiņas
(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2020. gada oktobrī, salīdzinot ar 2019. gada oktobri, bija cenu kritumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu pieaugumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, veselības aprūpei, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem.

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo patēriņa cenu indeksu gada laikā
(procentpunktos)

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 1,1 %, ko ietekmēja cenu līmeņa pieaugums žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+5,4 %) un gaļas izstrādājumiem (+3,2 %). Cenu kāpums bija arī svaigiem augļiem (+8,1 %), konditorejas izstrādājumiem (+2,7 %), brokastu pārslām (+15,7 %), griķiem (+21,6 %), saldējumam (+6,2 %), kafijai (+2,0 %) un pienam (+2,7 %). Savukārt lētāka bija mājputnu gaļa (-5,7 %), kartupeļi (-12,3 %), svaigi dārzeņi (-3,9 %), un sviests (-6,9 %).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis pieauga par 1,6 %. Tabakas izstrādājumu cenas kāpa vidēji par 3,1 %. Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 0,6 %, galvenokārt sadārdzinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Savukārt lētāks bija alus.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 4,8 %. Cenu kritumu galvenokārt veidoja lētāka siltumenerģija, dabasgāze, elektroenerģija, cietais kurināmais un mājokļa īre. Dārgāki kļuva mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis pieauga par 2,7 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu līmeņa pieaugums zobārstniecības pakalpojumiem, vispārējās medicīniskas prakses un ārstu speciālistu pakalpojumiem. Lētāki bija farmaceitiskie produkti, galvenokārt kompensējamie medikamenti.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 5,5 %, ko ietekmēja degvielas cenu kritums par 14,0 %. Dīzeļdegviela bija par 16,9 % lētāka. Benzīnam cenas samazinājās par 10,9 %, bet auto gāzei – par 8,9 %. Gada laikā lētāki kļuva pasažieru aviopārvadājumi, savukārt cenas palielinājās pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem un pasažieru pārvadājumiem pa jūru.

Ar atpūtu un kultūru saistītās preces un pakalpojumi sadārdzinājās par 2,5 %. Cenu līmenis gada laikā pieauga kultūras pakalpojumiem, ziediem, atpūtas un sporta pakalpojumiem un personālajiem datoriem.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu vidējais cenu līmenis pieauga par 2,3 %. Cenu pieaugumu galvenokārt noteica ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā vidējais cenu līmenis palielinājās restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem par 2,6 %, bet ēdnīcu pakalpojumiem – par 5,1 %. Savukārt viesnīcu pakalpojumiem gada laikā cenas samazinājās par 11,9 %.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, savukārt cenas pieauga telekomunikāciju pakalpojumiem.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā saglabājās nemainīgs

2020. gada oktobrī, salīdzinot ar 2020. gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis saglabājās nemainīgs. Precēm vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,2 %, savukārt pakalpojumiem – samazinājās par 0,5 %.

Būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem, kā arī cenu kāpumam apģērbam un apaviem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

Cenu pārmaiņas oktobrī

(procentos pret iepriekšējo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo patēriņa cenu indeksu mēneša laikā
(procentpunktos)

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās vidēji par 0,1 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu grupā akciju un sezonālu faktoru ietekmē bija svaigiem augļiem (-5,8 %), galvenokārt āboliem, banāniem un citroniem. Lētāka kļuva arī maize (-2,1 %), kartupeļi (-6,9 %), kafija 
(-1,5 %), jogurts (-2,4 %), kā arī augļu un dārzeņu sulas (-2,1 %). Savukārt cenas pieauga svaigiem dārzeņiem (+12,1 %), mājputnu gaļai (+2,0 %) un konditorejas izstrādājumiem (+0,9 %).

Alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,5 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, noslēdzoties akcijām. Tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis palika nemainīgs.

Apavu un apģērbu cenas palielinājās vidēji par 2,9 %. Turpinoties jaunās sezonas preču nonākšanai tirdzniecībā, cenas apģērbiem pieauga par 5,0 %. Savukārt apavu cenas samazinājās par 1,8 %.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis kritās par 0,3 %, ko ietekmēja siltumenerģijas tarifu samazināšanās Rīgā un Daugavpilī, vidējo siltumenerģijas cenu līmeni pazeminot par 0,8 %. Lētāka kļuva arī mājokļa īre (-1,2 %).

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 1,1 %. Degviela kļuva lētāka par 2,6 %, galvenokārt dīzeļdegviela – par 3,8 %. Benzīna cenas samazinājās par 1,6 %, bet auto gāzes cenas pieauga par 0,6 %. Cenas samazinājās arī pasažieru aviopārvadājumiem, savukārt dārgākas kļuva rezerves daļas un piederumi personiskajiem transportlīdzekļiem.

Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās vidēji par 0,4 %, ko galvenokārt noteica cenu kritums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem (-7,5 %).

Restorānu un viesnīcu grupā cenas samazinājās par 0,5 %, ko galvenokārt ietekmēja viesnīcu pakalpojumu cenu samazinājums par 6,5 %.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, savukārt cenas pieauga mēbelēm un mājokļa iekārtai.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās
(procentos)

GrupasCenu pārmaiņas 2020. gada oktobrī, salīdzinot ar:
2019. g. oktobri2019. g. decembri2020. g. septembri
Kopā-0,7-0,20,0
pārtika1,10,7-0,1
alkohols, tabaka1,62,40,5
apģērbs, apavi-0,44,62,9
mājoklis-4,8-4,3-0,3
mājokļa iekārta0,42,30,8
veselība2,72,70,3
transports-5,5-6,0-1,1
sakari1,31,50,2
atpūta, kultūra2,53,7-0,4
izglītība2,12,10,0
restorāni, viesnīcas2,32,4-0,5
pārējie-0,8-0,2-0,5

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2020. gada oktobrī bija par 8,6 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 6,2 %, bet pakalpojumiem – par 14,5 %.

Patēriņa cenu pārmaiņas
(procentos pret 2015. gada vidējo)

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2020. gada novembrī paziņos 8. decembrī.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Patēriņa cenas”.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

Covid-19 ietekme uz oktobra patēriņa cenu indeksu

Oktobrī kopējais ar Covid-19 saistīto imputāciju īpatsvars bija 0,5 %, kas ir 0,6 % no kopējiem mājsaimniecību patēriņa izdevumiem.

Būtiska Covid-19 ietekme saglabājās vienā ECOICOP (Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācijas) apakšklasē –Kompleksie atpūtas pakalpojumi (imputāciju īpatsvars 63 %). Imputāciju aprēķinos tika izmantota zemāk norādītā metode pēc Eurostat rekomendācijām indeksu apkopošanai Covid-19 ietekmē:

  • Imputācija izmantojot visu “reprezentatīvo” indeksu gada patēriņa cenu indeksu (2020. gada oktobrī visu “reprezentatīvo” indeksu gada patēriņa cenu indekss ir 99,3);

CSP datubāzē indeksiem ar būtisku (> 50 %) Covid-19 sekmētu imputāciju skaitu un tādejādi zemāku kvalitāti ir “u” pazīme.

Detalizētāka informācija par Covid-19 apstākļos izmantojamām imputāciju metodēm, kā arī rīcību attiecībā uz indeksu apkopošanu pēckrīzes apstākļos ir pieejama:

Komentāri