Pandēmijas laikā LNMM iepērk mākslas darbus par 550 000 eur

Sabiedrībā diskusijas izraisījusi ziņa, ka Covid 19 pandēmijas laikā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs veicis unikālu 300 mākslas darbu iepirkumu no valsts budžeta līdzekļiem tam veltot 550.000,00 EUR. Mākslas piekritēji gavilē, kamēr citu nozaru pārstāvji jautā – vai tiešām tā bija akūtākā vajadzība valstī krīzes brīdī?

Lielā mākslas darbu iepirkuma finansējums iegūts no valsts budžeta līdzekļiem, kas novirzīti Covid-19 pandēmijas seku ietekmes mazināšanai uz kultūras nozari, pamatojoties uz Ministru kabineta 18.06.2020. Rīkojumu Nr. 339, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (turpmāk tekstā – Muzejs, LNMM) saņēma finansējumu 550.000,00 EUR apmērā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Iepirkuma programmas ietvaros muzeja krājums ir papildināts ar aptuveni 300 mākslas darbiem, no kuriem vismaz 110 ir mākslinieciski augstvērtīgi, pēdējo 30 gadu laikā Latvijas mākslinieku radīti mūsdienu vizuālās mākslas darbiem. To vidū ir glezniecība, tēlniecība un objekti, fotogrāfija, video, kā arī citu formu darbi.

Īpaši izcelts, ka šāds iepirkums ir iespēja gan mazināt Covid – 19 pandēmijas ietekmi uz kultūras jomu, gan arī atbalstīt māksliniekus. Šobrīd vēl nav veikta pilnīga mākslas darbu kataloģizācija.

“Esam ļoti gandarīti, ka politiķi Kultūras un Finanšu ministrijās, Saeimā un Ministru kabinetā uzklausīja Kultūras ministrijas Vizuālās mākslas padomes rosinājumu šādas programmas izveidei un tālredzīgi atrada par iespējamu to finansēt. Pirmkārt, tas ir atbalsts vairāk nekā 100 māksliniekiem. Otrkārt, tā ir izpratne par mūsu kultūras vērtību uzkrāšanu jau plašākā mantojuma kontekstā. Iepirktie mākslas darbi, kļūstot par daļu no muzeja krājuma, būs tas kvalitatīvais papildinājums, ar ko tālāk varēs strādāt pētnieki, kuratori un citi interpreti. Darba gaitā krājuma komplektēšanas process izvērtās radošs un pārsteidzoši iedvesmojošs. Katra eksperta individuālais pienesums bija vērā ņemams, respektējams, un jāatzīst, ka viedokļu daudzveidībā spējām pieņemt vairākuma atbalstītus lēmumus”, komentējusi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.

Komentāri