PROGRESĪVIE: Valdībai jārīkojas izlēmīgi – 500 EUR par katru bērnu ģimenē!

PROGRESĪVIE ir gandarīti, ka valdība ir atbildējusi uz mūsu aicinājumu un sadzirdējusi vecāku ikdienas rūpes. Šodien, 8. februārī, valdības koalīcija diskutēs par priekšlikumu izmaksāt vienreizēju atbalstu ģimenēm ar bērniem 500 EUR apmērā par katru bērnu. Uzskatām, ka ārkārtas stāvokļa apstākļos valdībai ir jārīkojas ātri un izlēmīgi, piešķirot šo atbalstu nekavējoties, lai sāktu darbu pie nākamajiem atbalsta mehānismiem.

Izglītības iestāžu attālinātais mācību režīms ir radījis ievērojamu papildu slodzi vecākiem. Iepriekš skolu nodrošinātās bērnu uzraudzības, izglītošanas un ēdināšanas funkcijas tagad ir pilnībā jāpārņem vecākiem, kuriem vienlaikus ir jānodrošina ģimenes iztika. Attālinātais režīms ir ne tikai radījis papildu darbu, bet arī papildu izmaksas, lai nodrošinātu atbilstošu mācību vidi un aprīkojumu bērniem.

PROGRESĪVIE uzskata, ka vecākus ir jāatbalsta! 500 EUR atbalsts par katru bērnu uzlabos situāciju simtiem tūkstošu ģimenēm un radīs lielāku drošības sajūtu. Lai pēc iespējas vairāk vecākiem sniegtu drošības sajūtu, atbalstam ir jābūt atkarīgam tikai un vienīgi no bērnu skaita ģimenē. Nevis no nodarbinātības veida, nodokļu nomaksas, darba devēja vai citiem kritērijiem, kas kavē vai liek šķēršļus ārkārtas atbalstam ārkārtas stāvoklī.

Mēs jau janvārī aicinājām valdību rīkoties, lemjot par 100 EUR ikmēneša piemaksu par katru bērnu pie ģimenes valsts pabalsta. Prognozējam, ka valdības koalīcijā izskatītais priekšlikums par 500 EUR izmaksu atbilstu 100 EUR mēnesī izmaksai, ja ārkārtas situācija turpinās līdz 6. aprīlim.

“Izmaksāt 500 EUR vienā reizē vai 100 EUR ik mēnesi piecus mēnešus ir nebūtiskas detaļas. Izmaksas kārtība nemainīs rezultātu. Svarīgākais ir pēc iespējas ātrāk vienoties un sniegt būtisku atbalstu, kuru gaida visi Latvijas vecāki! Valdībai ir jārīkojas ātri un izlēmīgi, lai krīze nesaasinātu ģimeņu sociālo un ekonomisko nevienlīdzību!”

PROGRESĪVIE valdes loceklis un sociologs Igors Kļaviņš

Nākamais solis pēc atbalsta piešķiršanas būtu izveidot ģimeņu atbalsta risinājumu uz visu pandēmijas laiku, līdzīgi dīkstāves pabalstu sistēmai. Risinājumu, kas tiktu ieslēgts, tiklīdz epidemioloģisku iemeslu dēļ tiek noteikti ierobežojumi klātienes mācībām, kā rezultātā pieaugtu vecāku noslodze un rastos papildu izmaksas. Konsekvents atbalsta mehānisms arī radītu noturīgu drošības sajūtu Latvijas ģimenēm, ja ārkārtas stāvoklis turpinās ilgāk par aprīli. PROGRESĪVIE iepriekšējais piedāvājums par 100 EUR ikmēneša atbalstu par katru bērnu paliek spēkā.

Atgādinām, ka pašreizējie krīzes atbalsta mehānismi nesasniedz daļu darbu zaudējušo vecāku tāpat kā pavasara ārkārtas stāvokļa laikā. Arī attālinātās mācības bērniem, ilgstošs stress par savu nākotni un nogurums no ierobežojumiem Latvijas ģimenēm ir tikai palielinājies. Valdībai ir jārīkojas, ja vēlamies iziet no šīs krīzes vēl stiprāki nekā iepriekš – šis ir svarīgākais mirklis patiesiem ieguldījumiem Latvijas ģimeņu labklājībā.

Komentāri