Sadarbības sanāksmē konceptuāli vienojas atbalstīt pedagogu algu pieauguma grafiku

Valdību veidojošo politisko partiju Sadarbības sanāksmē koalīcijas pārstāvji vienojušies konceptuāli atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto pedagogu zemākās darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim. Saskaņā ar šo grafiku no šī gada 1. septembra zemākā vienas stundas darba algas likme pedagogiem tiks paaugstināta līdz 8.50 eiro (pirmsskolas pedagogiem – 7,75 eiro).

Sadarbības sanāksmē panāktā vienošanās ir nozīmīgs lēmums, kas paredz nostiprināt normatīvajos dokumentos pedagogu darba samaksas turpmākā pieauguma grafiku arī nākamajiem gadiem, saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem.

Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas iesniegtais grafiks paredz, ka turpmāk, katru gadu palielinot zemāko vienas stundas likmi pirmsskolu pedagogiem, 2025. gadā pirmsskolas pedagogu zemākā stundas likme tiks izlīdzināta ar zemāko likmi pārējiem pedagogiem. Tāpat grafiks paredz arī zemākās mēneša darba algas likmes pieaugumu akadēmiskajam personālam, sākot ar šī gada 1. septembri.

“Uzskatu, ka šodien ir sperts pārliecinošs solis, lai jau šogad uzsāktu pedagogu zemākās darba samaksas paaugstinājumu. Tas ir īpaši nozīmīgi tiem izglītības darbiniekiem, kuri saņem nelielu atalgojumu. Es ļoti priecājos par vienotu un konstruktīvu koalīcijas partneru pozīciju, konceptuāli atbalstot mūsu piedāvājumu,” pēc šodienas Sadarbības sanāksmes atzina izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Valdības koalīciju veidojošo partiju pārstāvji nolēma turpmāko divu nedēļu laikā definēt vienošanās izpildes detaļas, kas saistītas ar finanšu avotu precizējumiem, tai skaitā – Kultūras ministrijas pakļautībā esošo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu. Pēc tam pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks un dokumenti, kas paredz nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, tiks iesniegti ministru kabinetā apstiprināšanai.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro