Sākot plašāko sabiedrisko apspriešanu, J. Pūce aicina uz argumentētu diskusiju

Šodien Preiļos tiek uzsāktas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un ministra Jura Pūces (AP!) konsultācijas ar pašvaldībām par administratīvi teritoriālo reformu.

J. Pūce: “Mēs sākam konsultācijas par teritoriālā iedalījuma modeli, lai uzklausītu viedokļus un nonāktu pie tādas Latvijas pašvaldību iedalījuma kartes, kas būtu visu iedzīvotāju interesēs un kalpos kā platforma valsts un pašvaldību pakalpojuma tīkla sakārtošanai jebkurā nozarē. Es aicinu pašvaldību deputātus iesniegt konstruktīvus priekšlikumus un gatavoties argumentētai diskusijai”.

Konsultācijās par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli – apvienoto Preiļu novada teritoriju ar Aglonas, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada pašvaldībām piedalīsies pašvaldību deputāti, ministrs J. Pūce, valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš, ministrijas pieaicinātais eksperts, uzņēmuma “Jāņa Sēta” galvenais redaktors, ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs.

Tikšanās laikā ministrija piedāvās apspriešanai ministrijas ierēdņu un ārējo ekspertu izstrādāto pašvaldības teritorijas modeli, informēs par jaunās pašvaldības teritorijas izveides kritērijiem un plānotajiem valsts atbalsta veidiem. Tāpat piesaistītie eksperti pamatos VARAM piedāvājumu ar pētījumiem, tajā skaitā, par iedzīvotāju kustību pēc darba un pakalpojumiem, par ekonomiskās attīstības pašreizējiem punktiem topošajā apvienotajā novadā, par novada administratīvā centra sasniedzamību un citiem. Pēc šīm prezentācijām iesaistīto pašvaldību deputāti tiks aicināti izteikties.

Ministru kabinets š.g. 14.maijā apstiprināja Informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”, kurā VARAM uzdots organizēt un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par šajā informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.

Līdz ar konsultācijām Preiļos VARAM uzsāk vērienīgāko sabiedrisko apspriešanu Latvijas politiskajā vēsturē, lai sabiedrībai stāstītu par gaidāmo reformu. Gada laikā notiks vairāk nekā 100 pasākumi, kuros ministrs tiksies un uzklausīs gan pašvaldību deputātus, gan iedzīvotājus, pilsonisko sabiedrību, uzņēmējus. Konsultācijas ar pašvaldībām ilgs līdz šī gada septembrim, bet tikšanās ar iedzīvotājiem notiks līdz nākamā gada maijam.

Nākamās konsultācijas ar pašvaldībām – 5. jūnijs Cēsis un Valmiera, 6. jūnijs Smiltene, 7. jūnijs Sigulda. Plānoto konsultāciju kalendārs pēc saskaņošanas ar pašvaldībām tiks ievietots ministrijas mājaslapā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Foto: Saeimas kanceleja

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro