Tiesa ierosina lietu par Turcijas uzņēmumu apvienības izslēgšanu no Rail Baltica iepirkuma

Administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi Turcijas uzņēmumu apvienības “IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.” un “Doguş Insaat Ve Ticaret A.S.” (turpmāk – Apvienība) pieteikumu un ierosinājusi lietu par Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmumu saistībā ar Rail Baltica pamattrases būvdarbu iepirkumu (Konkurss). Pieņemot lēmumu par lietas ierosināšanu, tiesa vienlaikus norādījusi, ka aicina SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” uz laiku atturēties no iepirkuma līguma slēgšanas.

Turcijas uzņēmumu Apvienība Latvijas republikas tiesā vērsās ar diviem lūgumiem – atcelt Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmumu, ar kuru tika atstāts negrozīts SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” iepirkuma komisijas lēmumu par Rail Baltica Konkursa rezultātiem, un aicināja noteikt pagaidu noregulējumu, liedzot slēgt līgumu, kamēr notiek tiesvedība.

“IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.” biznesa attīstības vadītājs Ilker Oksuz: “Tik liela un nozīmīga iepirkuma procedūrai ir jābūt caurspīdīgai un rezultātiem pamatotiem, loģiskiem un neapstrīdamiem. Diemžēl Latvijas Rail Baltica iepirkuma gadījumā ir pamatotas aizdomas, ka šādas pieejas nav. Tāpēc esam gandarīti par šī brīža tiesas lēmumu – aicinājumu iesaistītajiem atturēties no darbībām, kas vērstas uz līguma noslēgšanu iepirkumā. Paļaujamies, ka Latvijas tiesu vara ļoti rūpīgi izvērtēs visu procesu un, izprotot projekta vērienu, tā stratēģisko nozīmi un arī finansiālā aspekta iespējamo ietekmi uz Latvijas valsts ekonomiku un sabiedrību, atstās spēkā lēmumu par tiesiskā noregulējuma nosacījumu, kamēr viss process netiks noslēgts un nevienai iesaistītajai pusei vairs nebūs pamata šaubām par IUB un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” lēmumu leģitimitāti.”

Svarīgi, ka, ierosinot administratīvo lietu, tiesa cita starpā lēmusi kā trešo personu tajā pieaicināt arī konkursa uzvarētāju – personu apvienību ,,E.R.B. Rail Baltica JV” –, kā arī uzaicinājusi to sniegt paskaidrojumus. Tas rada paļāvību, ka visa iepirkuma procedūra tiks analizēta tiešām rūpīgi.

Iepriekš jau ziņots, ka Turcijas uzņēmumu Apvienības ieskatos lēmums par Apvienības izslēgšanu no Rail Baltica iepirkuma pašā iepirkuma noslēgumā un pēc tam, kad tika sniegta pieeja ierobežotas pieejamības informācijai, balstot to uz VDD rekomendāciju, uzskatāms par nepamatotu un prettiesisku.

Apvienības piedāvātā cena bija ekonomiski krietni izdevīgāka un atšķīrās par teju vienu miljardu eiro no uzvarētājkompānijas piedāvājuma.

Turklāt bažas, ka Konkursa rezultāts varētu būt politiski motivēts raisa arī fakts, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” jau ir spēkā esošs līgums ar Itālijas uzņēmumu “Rizzani de Eccher”, kas ir viens no uzvarētājkompānijas dalībniekiem, par Rail Baltica Centrālā multimodālā mezgla izbūvi – darbiem, kas patlaban tiek veikti Dzelzceļa stacijas apkārtnē.

Šobrīd Turcijas uzņēmumu Apvienība arī pēc vairākkārtējiem pieprasījumiem vēl ar vien nav saņēmusi skaidru atbildi par pamatojumu, kādēļ VDD ir rekomendējis izslēgt to no iepirkuma. Vienlaikus, iepazīstoties ar publiski pieejamo informāciju par uzvarētājapvienības “E.R.B Rail Baltica JV” kompāniju darbībām (ietilpst – Eiffage Génie Civil SAS (Francija), Budimex S.A. (Polija) un Rizzani de Eccher S.p.A (Itālija)), Turcijas uzņēmumu Apvienības ieskatā VVD būtu jābūt pamatotām bažām, vai drīkst uzticēt stratēģiskās infrastruktūras objekta būvniecību šādos politiskajos apstākļos kopuzņēmumam “E.R.B Rail Baltica JV”. Proti, gan “Rizzani de Eccher S.P.A.”, gan “Eiffage Génie Civil SAS” grupas uzņēmums joprojām turpina strādāt Krievijas teritorijā. Cerams, ka tiesa šim aspektam pievērsīs pastiprinātu vērību.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro