Meroni – joprojām arestētās mantas pārvaldītājs

Kaut arī pagājis jau gandrīz gads kopš Rīgas apgabaltiesa atcēlusi bijušo Šveices advokātu Rūdolfu Meroni no t.s Lemberga lietā arestētās mantas pārvaldīšanas un uzlikusi par pienākumu viņam nodot to glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai, arestētā manta no Meroni joprojām nav pārņemta. Papildus tam nesen kļuva zināms, ka tiesas blakuslēmums par kriminālprocesa sākšanu pret Meroni līdz Valsts policijai nemaz nav nonācis.

Kā zināms, 17. augustā Rīgas apgabaltiesa atcēla Meroni no kriminālprocesā arestētās mantas glabāšanas, par pamatu minot kriminālprocesu pret pašu Meroni par viņam uzticētās mantas iespējamu izšķērdēšanu.

Ir pagājuši jau vienpadsmit mēneši kopš tiesas lēmuma, taču, kā Nodrošinājuma valsts aģentūrai joprojām nav izdevies pārņemt arestēto mantu.

“Šobrīd, atbilstoši normatīvajam regulējumam, norit iepirkuma konkursa dialogs un Iepirkuma komisija turpina savu darbu, lai izvēlētos komersantu, kas sniegs nepieciešamo atbalstu, lai aģentūra varētu izpildīt Tiesas pieņemto lēmumu. Aģentūras 2020. gada 30. decembrī izsludinātā konkursa dialoga nosaukums ir “Par finanšu instrumentu un tiesību pārvaldību, novērtēšanu, mantas nodošanu glabāšanā un glabāšanu”,” norādījusi NVA sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Kogane.

Papildus tam zināms, ka, lai arī Rīgas apgabaltiesa jau 22. februārī pieņēma blakuslēmumu, ar kuru uzdeva Valsts policijai izvērtēt, vai nav uzsākams kriminālprocess pret Rūdolfu Meroni par tiesas 2020. gada 17. augusta lēmuma nepildīšanu, šis blakuslēmums no Rīgas apgabaltiesas joprojām nav stājies spēkā.

“Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 533. panta pirmo daļu tiesas kolēģija nolēma: krimināllietā Nr.12812001408, Nr.12812001608 pieņemt blakus lēmumu un informēt Valsts policiju par krimināllietā konstatētajiem apstākļiem – par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2020. gada 17. augusta lēmuma neizpildīšanu-, jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu pret Rūdolfu Meroni par Krimināllikuma 296. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Blakus lēmumu var pārsūdzēt tikai reizē ar tiesas pieņemtā galīgā nolēmuma pārsūdzēšanu,” teikts tiesas pieņemtajā blakuslēmumā.

Četrarpus mēnešu laikā lēmums policijai nav un vēl ilgi netiks nosūtīts. Tiek skaidrots, ka “lēmums nav nosūtīts, jo nav stājies likumīgā spēkā un to var pārsūdzēt kopā ar spriedumu.”

Par sekojošo situāciju jau iepriekš brīdināja Aivars Lembergs, skaidrojot, ka, pirmkārt, visu apgrūtina fakts, ka arestēta manta nemaz nav arestēta: “Prokurora lēmums par aresta uzlikšanu mantai 2007. gadā pieņemts Latvijā. Lai šis lēmums stātos spēkā ārzemēs, pamatojoties uz Latvijas prokurora lūgumu, attiecīgās valsts kompetentai valsts iestādei vai amatpersonai bija jāpieņem lēmums, ka Latvijā pieņemtais lēmums par mantas arestu stājas spēkā attiecīgajā valstī. Šo pienākumu ne Latvijas Ģenerālprokuratūra, ne tiesa nav izpildījusi līdz pat šim brīdim. Šī 13 gadus tiesiski absolūti nenormālā situācija varēja pastāvēt tikai tāpēc, ka Meroni nelikumīgo darbību piesedza Ģenerālprokuratūras prokurors Juris Juriss, ar kuru Meroni skaņoja visas savas blēdības.”

Tāpat politiķis jau iepriekš vairākkārt bija norādījis uz Meroni nelikumīgajām darbībām saistībā ar viņa arestētajiem aktīviem. Tostarp Lembergs norādījis, ka Meroni no arestētas mantas līdzekļiem finansē Ventspilī bezmaksas propagandas avīzi, portālu BNN, Jauno Konservatīvo partiju, Artusu Kaimiņu un papildus tam visam iegādājas arī helikopterus, mājas Krētā u.tml.

Tāpat viņš uzsvēra to, ka Meroni 13 gadu laikā procesa virzītājam prokuroram un Rīgas apgabaltiesai par “arestētās” mantas stāvokli, apsaimniekošanu, glabāšanu nav sniedzis nevienu atskaiti: “Meroni 13 gadu laikā par “arestētās” mantas glabāšanu nav samaksāts neviens santīms, cents vai franks. Meroni – vienīgais advokāts pasaulē, kurš kalpo Latvijas valstij par velti. Padomājiet, kāpēc?”

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro